Música i Natura és una activitat didàctica dirigida a totes les persones interessades
a conèixer la relació de la música i la natura. Creada per un grup de professionals
de diferents àmbits per a la web de música.

Music and Nature is a didactic activity for those interested in the relationship between
music and nature and has been created by a group of professionals from various
fields to be part of Webdemúsica.


CATALÀ | CASTELLANO | ENGLISH

webdemusica@webdemusica.org