01_Alteracions del so del piano

Desenvolupament de les tècniques pianístiques durant el s.XX El so del piano – resultant de l’acció mecànica del martell sobre la corda – es pot alterar si, incidint directament a la corda, apliquem una pressió que en el moment de l’atac freni momentàniament la seva vibració i per tant, transformi la sonoritat. Hi ha molts paràmetres que ens poden ajudar... Llegir més →

02_Accions exercides directament a l’instrument

Desenvolupament de les tècniques pianístiques durant el s.XX Un altre cas ben diferent són les accions exercides directament al piano, sense dependre del seu mecanisme. En podem trobar uns quants exemples: EXEMPLE 1. Els glissandos els podem efectuar directament sobre les cordes, amb l’ungla o la gema dels dits, o amb materials diversos com un plectre, una moneda, una targeta… http://webdemusica.sonograma.org/video/socarrimart/01/video7a.flv http://webdemusica.sonograma.org/video/socarrimart/01/video7b.flv Agustí... Llegir més →

03_Desafinació del piano

Desenvolupament de les tècniques pianístiques durant el s.XX Per exemple podem parlar de l’obra Vortex Temporum de Gérard Grisey, on algunes notes del piano s’afinen un quart de to baix, el que canvia el so de l’instrument i al mateix temps facilita la integració amb els microintervals, que són un element essencial en l’obra.      Llegir més →

04_Tècnica del doble escapament

Desenvolupament de les tècniques pianístiques durant el s.XX Al pressionar suaument una tecla, notem que, a l’arribar a la meitat del recorregut, hi notem una lleugera resistència. Si – mantenint el dit en aquesta precisa posició – efectuem una pressió extra, obtenim un so especial; és la tècnica del doble escapament o druckpunkt. http://webdemusica.sonograma.org/video/socarrimart/01/video21.flv Marco... Llegir més →

05_El desenvolupament de la ressonància

Si premem una determinada tecla x amb suavitat, podem abaixar-la del tot, evitant-ne el so, ja que el martell no ha tingut pas la força suficient per atacar la corda. En aquesta posició podem observar que, encara que la corda no hagi entrat en vibració, tampoc no hi ha actuat encara l’acció dels apagadors, i per tant la corda es troba en un estat lliure. Si en aquesta... Llegir més →