03_Desafinació del piano

Desenvolupament de les tècniques pianístiques durant el s.XX

Per exemple podem parlar de l’obra Vortex Temporum de Gérard Grisey, on algunes notes del piano s’afinen un quart de to baix, el que canvia el so de l’instrument i al mateix temps facilita la integració amb els microintervals, que són un element essencial en l’obra.

 

 

<< 02_Accions exercides directament a l’instrument04_Tècnica del doble escapament >>

Comments are closed.